Nordfalk A/S forklarer Nordfalk A/S - har agenturet på Ducati Energia i Danmark TEORI

 

Fasekompensering

Vi vil gerne her vise nogle af de muligheder og problemstillinger fasekompensering byder på.

  • Begrænsning af tabet i transmissionsledninger og transformatorer
  • Mulighed for at trække større effekt fra en transformator, stikledning eller hovedtavle og derved dimensionere mindre eller spare en kostbar udvidelse eller omlægning
  • Mindre spændingsfald i installationers yderpunkter
  • Evt. besparelse på afgift ved KVA-måling
Ducati Energia teoria - salgsagentur i Danmark er Nordfalk A/S

Bedre udnyttelse af KVA

Motorer, transformatorer, lysstofrør og damplamper i det hele taget, kræver udover den virkeeffekt, som de optager fra nettet, også en vis reaktiv effekt.

Man kan vælge at lade den reaktive effekt levere fra nettet, eller man kan lade den levere fra f.eks. et kondensatorbatteri.

Hvor der betales KVA max. Tarif kan beregningsgrundlaget f.eks. nedsættes fra 200 til 147 med samme udnyttede effekt.

Mindre strøm for opnåelse af samme effekt

I1 er strømmen igennem en brugsgenstand, Ic er kondensatorstrømmen, I2 er den strøm, der trækkes fra nettet, og Iw er virkestrømmen, altså den strøm der reelt er nødvendig for at opnå den aktuelle effekt. Sammenhængen mellem I2 og Iw er: Iw = I2 * cos phi, hvilket betyder, at jo højere cos phi er, jo mindre strøm skal der trækkes fra nettet for at opnå samme virkestrøm eller effekt.

Transformatorer, hovedledninger og fordelingstavler kan dimensioneres mindre efter kompensering.
Ducati Energia teori
Ducati Energia teoria - salgsagentur i Danmark er Nordfalk A/S
Ducati Energia teoria - salgsagentur i Danmark er Nordfalk A/S
Ducati Energia teoria - salgsagentur i Danmark er Nordfalk A/S
Sinus før
Kompensationsproces
Sinus efter


Effekt / strømforhold
I eksemplet til højre er vist, hvor stor strøm der skal trækkes fra nettet for at opnå en effekt på 100 KW ved forskellige værdier af cos phi.

Det ses, at strømmen kan reduceres væsentligt ved at kompensere til en cos phi på f.eks. 0,97. Hvor meget man kan reducere strømmen vil afhænge af, hvor dårlig den aktuelle cos phi er.

Ducati Energia teori
Man kan ofte reducere strømmen med 25% ved at kompensere.