Nordfalk A/S - Ducati Energia leverandør i Danmark Service analyser - for DUCATI ENERGIA s.p.a.

Agentur Danmark - Ducati Energia - hos Nordfalk A/S i Odense

SIM 50 Energi Analyser

Til at analysere behovet for fasekompensering og til at fastslå størrelsen af harmoniske strømme anvender vi Ducati's energi analyzer SIM 50.

Måler 75 parametre f.eks.:

  • Frekvens
  • Spænding
  • Strøm
  • Effekt
  • Cos phi
  • Reaktiv effekt
  • Energiforbrug
  • Forvrængning
  • 4 registre pr. døgn samt op til 50. harmoniske strøm og spænding

 

Ducati Energia - salg gennem Nordfalk A/S Danmark

Målinger kan aflæses direkte

på display ved at vælge i de forskellige menuer, og man kan få en udskrift på strimmel. Det største udbytte fås dog ved at overføre måledata til PC.

Man kan forbinde instrumentet direkte til PC via RS232 seriel forbindelse eller lagre data på memory card og senere overføre til PC. I et meget brugervenligt Windows-baseret program kan man se og udskrive målingerne i tabelform eller grafisk fremstillet.

Ud fra disse målinger dimensioneres fasekompenseringsanlæggets størrelse og udformning.

Målinger Ducati Energia

Nordfalk foretager gerne målinger i samarbejde med el-installatører eller teknikere i industrien.

Målingerne kan efterfølgende analyseres og anlæg dimensioneres med vore PC-baserede beregningsprogrammer.

Målinger Ducati Energia i Danmark