Nordfalk A/S Odense Danmark forhandler Ducati Energia Regualtorer regulatorer

Til styring af automatiske fasekompenseringsanlæg anvendes regulatorer, også kaldet VAR-relæer, som måler spændingen mellem to faser og strømmen ved hjælp af en strømtrafo.

Ud fra disse målinger beregnes den aktuelle cos phi, og kondensatorbatterierne indkobles i passende trinstørrelser, så cos phi altid beholdes nær den

Regulatorerne fås med forskellig indkoblingslogik, som vælges ud fra de aktuelle belastningsforhold:

  • 1:2:4: Geometrisk
  • 1:2:2: Semi-geometrisk
  • 1:1:1: Lineær

Tallene refererer til trinstørrelserne.

Ducati Energia - regulatorer

Ved idriftsætning indstilles følgende parametre:

  • C/K værdi som er beregnet ud fra størrelsen af det første kondensatortrin (det mindste) i KVAR og strømtrafoens omsætningsforhold
  • Ønsket cos phi
  • Strømtrafoens omsætningsforhold
  • Driftspænding (normalt 400V)